همزمان با فرارسیدن فصل سرما؛ افزایش شمار معتادین در نیمروز نگرانی مقام های محلی این ولایت را بر انگیخته است. آنگونه که  خلیل شاه کاظمی مسوول تداوی معتادین در صحت عامه نیمروز می‌گوید بیش از ده هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت به سر میبرند.

با این حال مسوولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر نیمروز میگویند کار ساخت تعمیر یک کلنیک به منظور تداوی معتادین در این ولایت جریان دارد و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. عبدالقیوم کریمی سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید با ساخت این کلنیک معتادین را برای ترک اعتیاد؛ از سطح شهر جمع آوری خواهند کرد.

این ساختمان با هزینه ۱۴ میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور درحال ساخت است. مسوولان این پروژه میگویند کلنیک ترک اعتیاد در دو طبقه و دوازده اتاق ساخته شده است.

نیمروز و هرات از ولایات سرحدی کشور اند که بیشترین شمار معتادین را به خود جای داده است. آنگونه که مسوولان محلی نیمروز میگویند ۸۰ فیصد معتادین این ولایت را افغان های رد مرز شده از کشور ایران تشکیل میدهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb