سرانجام پس از شش سال انتظار سرک کمربندی هرات بای پس به دارازای ۴۵ کیلومتر از سوی رییس جمهور غنی افتتاح شد. رییس جمهور غنی افتتاح این سرک را در رشد حمل و نقل کالاهای اقتصادی حیاتی میداند. به باور آقای غنی سرک بای پس میتواند به صورت برنامه ریزی شده در رشد و توسعه شهر هرات کمک کند.

از جانبی هم بازرگانان میگویند: با افتتاح سرک بای پس مسیر انتقال کالاها به شهرک صنعتی هرات نسبت به گذشته کوتاه تر شده است، آنان از حکومت خواستار تداوم اجرای برنامه های انکشافی به هدف رشد اقتصاد کشور هستند.

از سوی هم نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات میگوید هرچند سرک بای پس بعد از سال های انتظار افتتاح گردید اما نیاز است تا متباقی قسمت های باقی مانده آن به شمول پل این سرک نیز به پایه اکمال برسد.

این درحالیست که هم اکنون موترهای لاری و از طرف شب کالاهای بازرگانی را در مسیر شهر هرات به مقصد شان انتقال میدهند، موضوعی که شهروندان هرات را به شدت نگران ساخته است، باید دید روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی چه زمانی به صورت کل از مسیر سرک هرات بای پس صورت خواهد گرفت؟

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb