دوتن به اتهام انتقال غیرقانونی افراد به خارج از کشور از سوی پولیس در نیمروز بازداشت شدند. مسوولین امنیتی با تایید این خبر می‌گویند.  سمنوال عبدالرقیب مبارز فرمانده پولیس نیمروز می‌گوید این افراد می‌خواستند دوصد تن را به گونه غیر قانونی به پاکستان و سپس به کشور ایران انتقال دهند که بازداشت شدند. به گفته وی از نزد این افراد سه عراده موتر نیز به دست پولیس افتاده است .

مسوولان امنیتی همچنان بر مبارزه جدی با قاچاقبران انسان و مواد مخدر از مرز نیمروز به دیگر ولایات و دیگر کشورها تاکید می‌کنند . در یک خبر دیگر نیز نثار احمد عبدالرحیمزی امر امنیت فرماندهی پولیس از بازداشت یک تن به اتهام انتقال شش کیلوگرام مواد کیمیاوی که در ساخت مواد مخدر استفاده میشود خبر میدهند . به گفته وی از نزد این فرد یک میل تفنگچه ، یک عراده موترسایکل و مقداری مهمات کشف و ضبط شده است .

با شنده‌های نیمروز با نگرانی از افزایش شمار مهاجرین به کشورهای همسایه می‌گویند ناامنی‌ها ، فقر و بیکاری باعث شده است تا همه روزه افراد زیادی به گونه غیرقانونی راهی دیگر کشورها شوند. این در حالیست که نزدیک به دوماه پیش هشت قاچاقبر انسان در این ولایت از سوی پولیس بازداشت شدند . انگونه که مسوولان امنیتی در این ولایت می‌گویند به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا از راه‌های غیر قانونی به کشورهای همسایه سفر نمایند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb