انتخابات ریاست جمهوری در ولایت غور تحریم میشود.

دروازه کمیسیون مستقل انتخابات غور که از سوی شماری از حامیان یک نامزد انتخابات مجلس نمایندگان مسدود شده بود بر روی کارمندان این کمیسیون باز شد. این معترضین با باز کردن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات خواستار رسیدگی و بررسی جدی آرای تقلبی از آرای پاک شدند. آنان میگویند اگر به خواسته های شان توجه نشود با راه اندازی اعتراض های گسترده، انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک را تحریم خواهند کرد.

از سویی هم مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می پذیرند که در شمارش آرا اشتباهاتی صورت گرفته باشد. آنگونه که نذیر نصرت سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات میگوید شکایت های معترضین مبنی بر تقلب در روند انتخابات و روند شمارش آرا با کمیسیون مستقل انتخابات مرکزی در میان گذاشته شده  و طبق قانون به خواست معترضین رسیدگی خواهد شد.

این در حالیست که از چندی به این سو شماری از باشنده های این ولایت با حضور در یک راهپیمایی اعتراضی خواهان تفیک ارای سیاه و سفید و نیز باطل شده آرای تقلبی شدند. به گفته آنان درانتخابات این ولایت به پیمانه فراوان تقلب صورت گرفته است. به باور برخی از اعضای شورای ولایتی نیز در صورت عدم رسیدگی این قضایا اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات از بین خواهد رفت.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb