از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به هفتصد از سوی پولیس به اتهام سرقت بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده اند.

یافته های این گزارش نشان میدهد آمار نهادهای گوناگون در هرات در مورد شمار کسانی که به ظن سرقت بازداشت شده اند بسیار متفاوت است. بر اساس آمار ارایه شده پولیس؛ از آغاز سال روان تاکنون بیش از ۷۰۰ تن به ظن سرقت در شهر و ولسوالی های هرات بازداشت شده اند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید این افراد در عملیات های گوناگون بازداشت گردیدند.

از این میان ۲۱۷ پرونده از سارقین بازداشت شده بدسترس  دادستانی هرات و ۱۹۶ پرونده به دادگاه این ولایت رسیده است. اسنادی­که از سوی دادستانی هرات در اختیار قرار گرفته است نشان میدهد که در سال جاری بیش از هزار و دوصد پرونده به این نهاد رسیده که تنها دوصد و هفده پرونده مربوط به سرقت می باشد.

بررسی ها نشان میدهد که حدود پنجصد تن از سارقین که از سوی پولیس بازداشت شده اند پرونده آنها به نهاد های عدلی و قضایی یا فرستاده نشده است و یا اینکه از میان راه گم شده است. با این حال اعضای شورای ولایتی در هرات تاکید دارند که مقام های امنیتی هرات برای حفظ جایگاه شان و فریب اذهان عمومی اقدام به نشر آمار خیالی کنند.

فعالان مدنی میگویند مقام های امنیتی به خاطر نشان دادن فعالیت شان به مردم؛ برخی افراد را بازداشت و حتی چهره شان را رسانه ای میکنند. اما این اقدام برای تامین امنیت هرات سودمند نیست و بیشتر به یک دست­آورد خیالی شباهت دارد.

با اینکه پولیس هرات هر روزه از بازداشت سارقین خبر میدهد اما  آگاهان امور به این باور اند که پرونده این افراد به درستی رسیدگی نمیشود و حتی برخی از آنها پس از چند روز بازداشت دوباره رها میشوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb