نگرانی جامعه مدنی از بهر افزایش تلفات افراد ملکی در کشور

فعالین جامعه مدنی شش ولایت کشور در هرات در پیوند به افزایش تلفات افراد ملکی و نظامی در نبرد با مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی میکنند، این فعالین تاکید دارند مطابق به کنوانسیون های بین المللی کشتن افراد ملکی در نبردها خلاف قانون است،آنان نهاد های امنیتی را در امر تامین امنیت مردم ناموفق میخوانند.

هر چند حکومت و جامعه جهانی نقشه صلح افغانستان را روی میز مذاکره با مخالفان مسلح دولت می بیند، اما آگاهان سیاسی در هرات میگویند: حکومت می بایست در گام نخست روند ملت سازی و پایان دادن به مسایل قومی در کشور را در دستور کار قرار دهد، به عقیده فعالین سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری معادله جنگ و صلح کشور مبهم تر میشود.

در این میان فعالین حوزه صلح درهرات معتقدند، در شرایط کنون شهروندان نیاز مبرم به استقرار صلح در کشور دارند، آنان از حکومت و جامعه جهانی میخواهند تا دست از زد و بند های سیاسی برداشته به فکر مردم شوند.

دیده شود با توجه افزایش نگرانی ها فعالین مدنی و شهروندان کشور نسبت به اوضاع شکننده امنیتی ، حکومت و جامعه جهانی این آزمون مهم را چگونه پشت سرخواهد گذاشت؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb