روزانه بین یک تا یک و نیم میلیون افغانی در ترازوی تناژ بلند دروازه میر داوود هرات حیف و میل میشود

دروازه ورودی میر داوود!،یکی از دروازه های کلیدی هرات که موتر های بار بری با گذر از ان راهی مرکز کشور میشوند؛ سعد خطیبی رییس اتاق بازرگانی میگوید؛در ترازوی تناژ بلند دروازه میر داوود،روزانه بین یک تا یک و نیم میلیون افغانی حیف و میل میشود.

رییس اتاق بازرگانی هرات تاکید دارد؛بشمول والی،فرمانده پولیس رییس امنیت ملی دیگر مقام های بلند رتبه محلی هرات از وجود فساد در دروازه ورودی میر داوود اگاه هستند،اما برای برچیدن فساد اقدام نمیکنند.

از سویی هم عبدالله حمایت رییس فواید عامه هرات وجود فساد در دروازه میر داوود را تایید کرده و میگوید؛خود بازرگان ها موتر های باربری را چندین برابر وزن قانونی بارگیری میکنند و با پرداخت رشوت به کارمندان حکومت اغاز گر خیانت و فساد هستند.

شماری اعضای شورای ولایتی هرات تاکید دارند؛در دروازه های ورودی شهر فساد به پیمانه فراوان وجود دارد و مقام های محلی هرات در پیشگیری از این فساد گسترده نا توان هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb