هشت صد تن از سربازان تازه نفس پس از فراگیری چهار ماه تعلیمات نظامی به صفوف ارتش ملی کشور پیوستند. این سربازان به مخالفین مسلح دولت هشدار می­دهند تا دست از جنگ بردارند و به پروسه صلح بپیوندند.

این نیروها در چهار ماه آموزش­های نظامی روش­های استفاده از تجهیزات مختلف جنگی و رویارویی با مخالفین مسلح دولت را آموختند. فرمانده مرکز تعلیمی ارتش ملی در غرب کشور می­گوید این سربازان آماده حضور در میدان­های نبرد و دفع نا امنی­ها در غرب کشور شده اند.

با این حال مقام­ها در فرماندهی ارتش ملی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور جنگ جاری در افغانستان را تحمیلی دانسته و تاکید میکنند که کشورهای منطقه در آن دست دارند. رییس ارکان قول اردوی ۲۰۷ ظفر می­گوید مستقر شدن این نیروها در میدان های نبرد، تاثیر خوبی بر امنیت غرب کشور خواهد داشت.

این درحالیست که در چند ماه گذشته نا امنی ها در غرب کشور بیش از پیش شدت گرفته است. ولایات فراه، غور و بادغیس در نبرد سنگین نیروهای امنیتی با مخالفین مسلح دولت قرار دارند. با این حال از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ تن سربازان تازه نفس در زون غرب کشور به ارتش ملی کشور پیوسته اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb