نگرانی فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی غور از افزایش ناامنی ها در مسیر شاهراه ها!

طالبان در ولایت غور با توقف یک مسافربری در مسیر شاهراه هرات_ غور سه تن را کشته و سه تن دیگر به شمول یک زن را زخمی کردند. این مسافرین با انتقاد از حکومت مرکزی خواهان، تامین امنیت در این ولایت به ویژه مسیر شاهراه ها هستند. این زخمیان مدعی اند که طالبان بر علاوه گلوله باری بر آنان، پول و گوشی های مبایل شان را گرفتند.

مسوولان امنیتی نیز با تایید این خبر میگویند این رویداد در مربوطات میدان بره خانه رخ داده است. آنگونه که سید ضیا حسینی آمر امنیت غور میگوید در پی گلوله باری طالبان بالای این مسافرین، سه کشته وسه زخمی به بیمارستان مرکزی این ولایت انتقال داده شده است. مسوولان در مرکز درمانی نیز وضعیت یک تن از این زخمیان را وخیم عنوان میکنند.

افزایش ناامنی ها و حضور گسترده طالبان در مسیر شاهراه ها نگرانی جدی اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی را بر انیگخته است. آنان با انتقاد از حکومت مرکزی، دولت و مسوولان امنیتی را در تامین امنیت ناکام میخوانند.

آنگونه که شورای ولایتی در این ولایت میگوید این برای چندمین بار است که طالبان در مسیر شاهراه ها مسافران را از موتر پیاده کرده و آنان را به قتل میرسانند اما دولت همچنان در برابر این موضوع بی توجه است. به گفته آنان اگر به این موضوع رسیدگی نشود، وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم تر از قبل خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb