همزمان با روز جهانی دیابت؛ مسوولان در بیمارستان هرات از افزایش بی پیشینه این بیماری در هرات سخن میگویند. داکتر احمد ضیا معتصب زاده مسوول دیپارتمنت دیابت بیمارستان مرکزی هرات میگوید در حالیکه بهای داروی این بیماری بسیار زیاد است، طی سه سال گذشته تاکنون بیش از پنج هزار بیمار دیابتی؛ در دیپارتمنت دیابت بیمارستان مرکزی هرات راجستر شده اند.

پزشکان افزایش آمار این بیماری در این ولایت را نگران کننده میدانند و دلیل آنرا کم تحرکی و رژیم غلط غذایی عنوان میکنند.آنان دیابت را یک بیماری پنهان عنوان میکنند که بسیاری از مبتلایان آن از ابتلا به این بیماری با خبر نیستند.

شماری از اشتراک کننده گان این همایش با انتقاد از بهای بلند داروهای دیابتی در هرات از مقام های حکومتی میخواهند تا برای کاهش قیمت این دارو؛ واردات آن را بیشتر نمایند.به باور آنان بسیاری از بیماران دیابتی به همین دلیل جان شان را از دست میدهند.

دیابت یا مرض شکر؛ درد پنهانی که سالانه جان ۲۰هزار  تن را در افغانستان میگیرد.پزشکان باور دارند؛تشخیص به موقع مرض شکر از طریق آزمایش خون میتواند میزان تلفات آنرا کاهش دهد.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb