شمار بیجا شدگان داخلی در جریان سال روان خورشیدی نسبت به سال پیش در هرات صد در صد افزایش یافته است؛ریاست امور مهاجران و بازگشت کنندگان هرات میگوید؛بیشتر باشندگان ولایت های غرب کشور به هرات پناه آورده اند.

ریاست هلال احمر هرات از افزایش شمار بیجاشدگان داخلی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگوید؛ به دلیل جنگ های داخلی و خشکسالی کم پیشینه در حوزه غرب کشور شمار بیجاشدگان داخلی در این ولایت تا حد زیادی افزایش یافته است.

احمد جاوید نادم رییس مهارجران و بازگشت کننده گان هرات میگوید در جریان سال روان بیشتر باشندگان ولایت فراه به دلیل شدت گرفتن جنگ در این ولایت؛به هرات کوچیده اند؛برخی از باشندگان ولسوالی شیندند نیز؛بخاطر نا امنی راهی هرات شده اند.از ولایت بادغیس هم شماری زیادی از باشندگان آن،بخاطر خشکسالی به هرات پناه آورده اند.

با این  همه شورای ولایتی هرات نیز از نهاد های حکومتی و نهاد های کمک رسان میخواهد؛به وضعیت بیجاشدگان داخلی توجه کرده و زمینه انتقال آنها را فراهم کنند.

ریاست های هلال احمر و مهاجران هرات تاکید دارند تلاش هایی برای اسکان مجدد بیجاشدگان در مناطق اصلی شان صورت گرفته؛اما تا زمان اسکان مجدد؛برای کمک رسانه به آنها در فصل سرما تلاش خواهد شد.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb