فیستولای ولادی؛ بیماری­ای است که در هنگام ولادت و یا بارداری، سوراخی بین مجرای ادرار و کانال ولادی بانوان به وجود می آید و سبب میشود تا فرد مبتلا به آن کنترول ادرار و مواد غایطه خود را از دست دهد. مسوولان یک نهاد که در زمینه تداوی این بیماری فعالیت میکنند میگویند سه فیصد بانوانی که ولادت مینمایند به این بیماری مبتلا اند و اکنون این بیماری در هرات نیز قابل درمان است.

این بیماری بیشتر نزد خانم هایی به وجود می آید که در سنین پایین ازدواج میکنند. بسیاری از مبتلایان به این بیماری؛ از تداوی آن اطلاعی ندارند.  مائده رضایی سفیر مبارزه با فستولای ولادی در هرات میگوید نیاز است تا از قابل علاج بودن این بیماری به گونه گسترده ای اطلاع رسانی صورت گیرد.

این برنامه به منظور آگهی دهی بانوان از این بیماری برگزار شده است. شماری از بانوان اشتراک کننده در این برنامه فیستولای ولادی را یک بیماری نگران کننده میخوانند. آنان میگویند بسیاری از بانوانی مبتلا به این بیماری به دلیل عدم آگهی از تداوی آن؛ از سوی شوهران شان ترد میشوند.

این بیماری در گذشته فقط در کابل قابل درمان بوده است ولی اکنون چهارقابله ای که از هرات برای آموزش جراحی این بیماری به مرکز رفته اند شیوه درمان آن را فرا گرفته اند و اکنون در زایشگاه مرکزی هرات نیز قابل درمان است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb