پس از دو سال بی سر نوشتی سرانجام رییس امور زنان هرات از سوی رییس جمهور کشور معرفی گردید، انیسه سروری سابقه فعالیت در حوزه زنان را در کارنامه اش دارد امروز رسما به کارش آغاز نمود، معین وزارت امور زنان که به هرات سفر کرده میگوید: میزان خشونت بر زنان طی سال روان در سرتاسر کشور کاهش یافته، وی تاکید دارد، خانم سروری پس از پشت سرگذاشتن آزمون رقابتی دشوار و بدون واسطه موفق اشغال این سمت شده است.

از سویی هم انیسه سروری رییس تازه گماشته شده امور زنان هرات، مبارزه به هدف کاهش خشونت علیه زنان را جز اولویت های کاریش عنوان نموده و بانوان هرات و مسوولان اداره های دولتی خواستار همکاری با اداره امور زنان است.

از سویی هم فعالین حقوق زنان هر چند آغاز به کار رییس امور زنان هرات را پس درازا کشیده شدن این سمت را به فال نیک میگیرند اما تاکید دارند، وضعیت زنان در ولایت هرات بحرانی ست و باید مسولان به گونه جدی برای کاهش چالش های زنان اقدامات عملی را روی دست گیرند.

با این همه فعالین مدنی تاکید دارند حکومت وحدت ملی در سال های پسین نتوانسته به گونه بایسته آن از مشارکت زنان در حوزه های مختلف استفاده کند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb