در جریان ماه پسین چندین مورد آدم ربایی در هرات رخ داده است؛چندی پیش یک نوجوان پس از ربوده شدن از سوی آدم ربایان کشته شد؛ربوده شدن هفت صراف نیز یکی دیگر از موارد آدم ربایی در هرات بودا؛اما این افراد با پرداخت از چنگ آدم ربایان رها شدند. وکیل احمد کروخی رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات؛وقوع چند مورد آدم ربایی در هرات را نگران کننده دانسته و از مقام های امنیتی میخواهد،برای پیشگیری از آدم ربایی ها اقدام کنند.

در همین حال فرمانده پولیس هرات تاکید دارد، به افراد زیر زمان اش دستور داده به گروه های آدم ربا رحم نکنند و آنها را از بین ببرند. جنرال امین الله امر خیل فرمانده پولیس هارت هشدار میدهد؛با آدم ربایان بشدت برخورد کرده و اجازه نمیدهد امنیت هرات را به چالش بکشند؛هرچند به باور او علت برخی از آدم ربایی ها مشکلات شخصی است؛اما وی تاکید دارد پولیس تلاش میکند با گروه های تبهکار و  آدم ربایان برخورد کند.

در این میان آگاهان امور از نهاد های عدلی و قضایی میخواهند؛با آدم ربایایان برخورد قاطعانه داشته باشند و آنها را  بر اساس قانون سخت مجازات کنند.به باور آگاهان امور برخورد شدید با گروه های آدم ربا میتواند سبب کاهش موارد آدم ربایی در هرات شود.

چند سال پیش ترورهای مسلحانه  و آدم ربایی به یک معضل جدی امنیتی در هرات تبدیل شده بود؛اکنون نیز بروز چند مورد آدم ربایی طی روز های پسین در هرات؛نگرانی جدی هراتیان را به همراه داشته است.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb