طالبان مسلح در ولایت غور از باشنده های این ولایت اخاذی میکنند.

طالبان از باشنده گان ولسوالی دولتیار غور عُشر ذکات جمع آوری میکنند و دست به آزار اذیت حتا کشتار آنان میزنند. شماری از باشنده گان ولسوالی دولتیار از این ولسوالی به عنوان مهمترین دروازه شهر فیروزکوه یاد کرده و میگویند همه ساله مخالفین حکومت تحت نام های مختلف از آنان باج گیری، آزار اذیت و حتا دست به کشتار افراد بیگناه میزنند.

حضور و حاکمیت مخالفین مسلح دولت در شاهراه ها و اطراف شهر فیروز کوه نگرانی جدی فعالین مدنی را نیز در پی داشته است. آنان با انتقاد از حکومت مرکزی خواهان توجه جدی در زمینه تامین امنیت مردم و شاهراه غور_ کابل که از این ولسوالی میگذرد هستند.

در همین حال مسوولان فرماندهی پولیس می پذیرند که افراد مسلح غیر مسوول از مردم اخاذی میکنند اما از برخورد جدی با آنان نیز خبر میدهند.جنرال شاه آقا شتاب فرمانده پولیس غور میگوید به زودی عملیات تصفیوی به هدف پاکسازی از وجود مخالفین مسلح دولت آغاز خواهد شد.

گفتنی است که طی سال جاری  در این ولسوالی چندین بار افزاد ملکی، با نفوذ و فرماندهان خیزش های مردمی از سوی طالبان مورد هدف قرار گرفته و کشته شده اند. غور یکی از ولایت های کوهستانی در غرب کشور است مخالفین مسلح دولت در بسیاری از نقاط آن به گونه گسترده فعالیت دارند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb