اعتراض تند شورای شهر به ادعای شهردار هرات مبنی بر عملی شدن بیش از صد پروژه

یکی از انتقاد های جدی شورای ولایتی و اعضای شورای مشورتی شهرداری بر کارکرد شهردار جدید هرات،متوقف ماندن کار بیش از ۸۰ پروژه توسعه ای شهری در هرات است.مسله ای که برای باشندگان هرات نیز نگران کننده است.

معاون شورای مشورتی شهرداری ادعا دارد؛پروژه هایی که هم اکنون در حال اجرا است؛در زمان مسوولان پیشین شهرداری نهایی شده و شهردار جدید در آن نقشی ندارد. عبدالرحمان مولوی زاده  معاون شورای مشورتی شهرداری هرات میگوید  کار بیشتر همین پروژه ها یا متوقف شده و یاهم به کندی پیش میرود.

شورای ولایتی هرات هم که به دلیل آنچه ضعف شهردار در اجرایی شدن پروژه های توسعه ای  میداند؛خواهان برکناری او شده بود.کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات اکنون باری دیگر تاکید دارد؛شخص شهردار در پیشبرد امور شهرداری ناکام بوده است.

اما محمد داوود انوری شهردار هرات ادعای شورای مشورتی شهرداری در مورد پروژه های توسعه ای شهری را دروغ دانسته و تاکید میکند؛از زمان تقرر او بعنوان شهردار،بیش از یکصد پروژه شهری طی مراحل و به داووطلبی رفته است.

در اوضاعی که شهردار جدید هرات باید برای درمان درد بحران سرپرستی،فساد گسترده مالی، و دیر رسیدن بودجه شهرداری،دارویی پیدا کند؛انتقاد ها از او  بالا گرفته و شورای ولایتی خواهان برکناری شهردار از وظیفه اش است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb