مواد مهم و اساس انتخابات پارلمانی فراه با سقوط یک چرخ بال در این ولایت کاملا از بین رفته است.

سقوط چرخ بال در ولایت فراه در پهلوی اینکه جان رئیس شورای ولایتی، معاون پایگاه ارتش ملی در غرب افغانستان ، یک عضو شورا و ۲۴ چهار تن از افراد ملکی و نظامی را گرفته حالا فاش شده که تمام مواد اساس و مهم انتخابات پارلمانی نیز در آن قرار داشته است. مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت میگویند تمام دستگاه های بایمتریک، نتیجه آرای نامزدان و برخی وسایل دیگر کاملا از بین رفته است. ناصر مهری سخنگوی والی فراه می  گوید این مواد قرار بوده به هرات انتقال داده شود.

از سوی دیگر یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات در فراه میگوید با از بین رفتن این مواد مهم و اساس سرنوشت انتخابات پارلمانی فراه نا معلوم خواهد ماند. اومیگوید برای اعلام نتایج بار دیگر باید تمام صندوق های رای دهی شمارش شود و کمیسیون مرکزی هم باید نتیجه را بدون تائید دستگاه بایمتریک قبول کند. با گذشته چند روز از سقوط چرخ بال در فراه ابعاد تازه تری از وزن بالای که این چرخ بال حمل می کرده است رونما شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb