نشستی به منظور بر اندازی شهردار هرات از سمتش در مقر شورای ولایتی هرات

عدم اجرای پروژه های انکشافی ، آسفالت خیابان های حومه شهر هرات ، سامان دهی شهری و افزایش فساد اداری در شهرداری هرات، اعضای شواری مشورتی شهرداری، وکلای نواحی پانزده گانه و نمایندگان شورای ولایتی هرات را وادار نمود تا در این نشست خبر عدم رضایت شان را نسبت به کارکرد شهردار هرات طی چهار ماه گذشته اعلام کنند، این نمایندگان که خواهان برکناری شهردار هرات از سمت اش هستند، هشدار میدهند، اگر تا یک هفته دیگر محمد داوود انوری شهردار هرات از سوی رییس جمهور برکنار نشود به اعتراض های مدنی شان ادامه خواهند داد.

با این حال شهردار هرات میگوید: از زمان آغاز به کارش تا کنون دست کم صد پروژه را در شهر هرات عملی ساخته است، محمد داوود انوری شهردار میگوید: مطابق به قانون به کارش ادامه خواهد داد.

با این همه فعالین مدنی هرات موضع گیری های سفت و سخت نمایندگان مردم نسبت به شهردار هرات را منطقی میدانند و تاکید می ورزند این تنش ها باید هر زودتر به پایان برسد.

ریاست شهرداری هرات از چند سال بدین سو یکی از ادارات جنجالی در هرات بوده است. همواره نمایندگان شورای ولایتی در دوره های قبلی نیز خواهان برکناری شهردار به دلیل فساد مالی، سو استفاده از وظیفه و کم کاری شدند. با این حال باید دید سناریوی تنش های میان شهردار هرات و نمایندگان شوراهای مردمی هرات سرانجام به کجا خواند انجامید؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb