حدود سیزده تن مواد مخدر مختلف النوع از سوی پولیس هرات حریق شد.

موادی که دود کردن آن زندگی انسان ها را ویران میکند اکنون طعمه آتش شده است. نزدیک به سیزده تن مواد مخدر که در جریان یک سال پسین از سوی نیروهای امنیتی در هرات گرد آوری شده است اکنون در اینجا به آتش کشیده میشود. غلام رسول حیدری رییس مبارزه با مواد مخدر هرات میگوید افزون بر مواد مخدر مواد کیمیاوی که از آنها در ساخت انواع گوناگون مواد مخدر استفاده میشود نیز از بین برده میشود.

فرمانده پولیس هرات میگوید این مواد طی دو سال گذشته در ۳۶۳ عملیات مختلف نیروهای امنیتی هرات کشف شده است. جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات میگوید در پیوند به این مقدار مواد بیش از ۴۵۰ قاچاقبر نیز بازداشت شده اند که از این میان هفت تن شان اتباع خارجی هستند.

هرات به دلیل هم مرز بودن آن با دو کشور ایران و ترکمنستان به مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر در افغانستان مبدل شده است. قاچاقبران همواره تلاش میکنند از این ولایت مواد مخدر را به دیگر کشورها انتقال دهند و یا هم مواد کیمیاوی که از آن در ساخت مواد مخدر استفاده میشود را از طریق این ولایت وارد کشور نمایند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb