رهایی یک تن از باشندگان از چنگ آدم ربایان در هرات

پولیس در هرات  یک جوان را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده است. این جوان که حدود پنج روز پیش در مسیر بزرگراه هرات – ادرسکن از سوی آدم ربایان ربوده شده بود پس از تلاش های پولیس هرات از چنگ آدم ربایان رها گریده است. فرزاد فروتن سرپرست بخش مطبوعات فرماندهی پولیس هرات میگوید این جوان باشنده اصلی ولایت ننگرهار است که با تلاش های پولیس کشفی ولسوالی ادرسکن هرات از بند رها شده است.

در همین حال پولیس هرات یک فرد را به ظن ارسال نامه های تهدید آمیز به شهروندان از آنان پول اخاذی کند، مظنون در این نامه خطاب به طرف خویش نگاشته است اگر یک میلیون افغانی به وی نپردازند آنان را خواهند کشت.

پولیس هرات میگوید: این فرد باشنده اصلی ولسوالی پشتون زرغون هرات است که از سوی پولیس هرات بازداشت گردیده و پس از انجام تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف نموده است.

از سویی هم مسوولان در فرماندهی پولیس هرات همکاری مردم با نیروهای امنیتی را در راستای کاهش گراف آدم ربای ها و اخاذی ها در سطح شهر و ولسوالی ها موثر عنوان میکنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb