روند بررسی آرای قرنطین شده در کمیسیون مستقل انتخابات در هرات،به دستور کمیسیون مرکزی انتخابات متوقف شده است.

کار بررسی آرای قرنطین شده انتخبابات مجلس نمایندگان؛روز سه شنبه در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات آغاز شد؛اما مسوولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگویند؛این روند به دستور کمیسیون مرکزی انتخابات،بگونه مووقت متوقف شده است.

در نخستین روز بررسی آرای قرنطین شده؛شماری از نمایندگان نامزدان از چگونگی پیشبرد این روند انتقاد داشند؛اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات؛بر ادامه روند بررسی طی روزهای پیشرو تاکید داشت.

در این میان فعالان مدنی هرات از کندی روند بررسی آرای قرنطین شده و نیز وجود اختلاف ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در پیشبرد روند بررسی آرای قرنطین شده نگران هستند.

با این همه نهاد های ناظر بر انتخابات خواهان تامین شفافیت در روند بررسی آرای قرنطین شده هستند و بروز مشکلات در این روند را قابل پذیرش نمیدانند.

این در حالی است که آرای ۱۸ مرکز انتخاباتی در شهر و برخی ولسوالی های هرات و نیز کل آرای ۶ ولسوالی دیگر از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی قرنطین شد؛و قرار است،برگه های رای مشکوک در سه مرحله بررسی فنی تفتیش و باز شماری شود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb