در نشستی که به منظور پشتبانی از پروژه های اقتصادی در هرات برپا شده است، مسوولان محلی هرات از تلاش ها برای پیشرفت کار پروژه های زیر بنایی دراین ولایت خبر میدهند.

مسوولان ریاست مخابرات هرات میگویند: هشتاد درصد کار انتقال فایبر نوری از خاک کشور پیشرفته است، در همین حال مسوولان حوزه دریایی هرویرو مرغاب از پیشرفت بیست درصدی کار ساخت بند پاشدان خبر میدهند.

اما اشتراک کنندگان در این برنامه پیشرفت پروژه های اقتصادی هرات از جمله، ساخت بند پاشدان، پروژه تاپی، سرک هرات بای پس و پروژه برق رسانی را قابل قبول نمی دانند، به باور این اشتراک کنندگان با توجه به زمان زیادی تا کنون درخصوص اجرای این پروژه ها صرف شده، پیشرفت ها بسیار اندک بوده است.

این برنامه به حمایت از پروژه های حکومت وحدت ملی در حالی برگزار شده که قرار است تا کمتر از شش دیگر انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شود، فعالین جامعه مدنی با ابراز این مطلب تاکید دارند، حکومت وحدت ملی با برپایی چنین برنامه هایی به دنبال از بین بردن بی اعتمادی مردم نسبت به خود است.

دیده شود با توجه به وعده هایی مقام ها، چه زمانی پروژه های اقتصادی هرات که از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است جنبه عملی خواهد گرفت؟

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb