مسوولان کمیسیون انخابات تایید میکنند که در جریان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در این ولایت،مواردی از تقلب نیز به چشم خورده است.اما شماری از اعضای شورای ولایتی تاکید دارند،باید آرای تقلبی از رای پاک جدا شود.

در همین حال احمد شاه قانونی رییس کمیسیون انتخابات در هرات میگوید؛کارگیری از فهرست رای دهندگان،دستگاه های بایو متریک و حضور ناظران میزان تقلب را در انتخابات مجلس نمایندگان کاهش داده است.  با این همه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در هرات اطمینان میدهد که رای های تقلبی از رای های اصلی پاکسازی میشود رای تقلبی در نتیجه انتخابات تاثیر نخواهد داشت.

این در حالی است که پیش از این فعالان مدنی و نهاد های ناظر بر انتخابات از بروز تقلب های گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان بشدت ابراز نگرانی کرده و کمیسیون انتخابات را به عدم مدیریت انتخابات متهم نمودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb