امیدواری ها از بهر افتتاح خط آهن هرات-خواف!

مقام های ایرانی می گویند که کارهای زیرساخت پروژه خط آهن هرات- خواف نزدیک به تکمیل شدن است و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. به گفته  محمد رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان، این خط آهن تاثیرات خوبی روی وضعیت داد و ستد تجاری میان در کشور خواهد داشت.

مسوولان محلی در هرات سال پیش گفتند که خط آهن هرات- خواف در جریان ماه جوزای سال ۱۳۹۷ به بهره برداری سپرده می شود اما باگذشت بیش از چهار ماه از این زمان تعیین شده، تاهنوز زمان دقیق بهره برداری از این پروژه مشخص نیست.

کار ساخت خط آهن هرات- خواف در سال ۱۳۸۵ آغاز شد. این خط آهن نزدیک به دوصد کیلومتر طول دارد که بیشتر از ۱۲۰کیلومتر آن در خاک افغانستان است. هرات از طریق این خط آهن به بازارهای جهانی وصل می­شود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb