صبح وقت روز شنبه باشنده های هرات صف کشیده اند تا برای نماینده های آینده شان رای بدهند. روند رای دهی در هرات از سوی مسوولان محلی این ولایت از این مرکز آغاز شد. قرار بود روند رای دهی از ساعت هفت صبح آغاز شود اما این روند با تاخیر آغاز شد..

مقام های امنیتی اطمینان می دهند که تدابیر شدید امنیتی در شهر و ولسوالی هرات گرفته شده است و مردم با خاطر آرام به پای صندوق های رای دهی رفته و نماینده های آینده شان در مجلس نماینده گان را گزینش کنند.

اما رای دهنده گان در هرات از آنچه کندی روند رای دهی و کمبود فهرست نام رای دهندگان می خوانند؛ شکایت دارند، اما احمد شاه قانونی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات اطمینان می دهد که مشکلات کمبود فهرست نام رای دهندگان و کندی کار رای دهی برطرف می شود.

نزدیک به ۵۵۰ هزار تن برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده گان در ولایت هرات ثبت نام کرده اند. بیش از ۴۵درصد از این رای دهندگان زنان هستند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb