با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان، کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد که به افراد زورمند و گروه های سیاسی اجازه نمی دهد تا در روند انتخابات دخالت کنند. احمد شاه قانونی رئیس دفتر ولایتی این کمیسیون در ولایت هرات می گوید، کارمندان این کمیسیون و ناظران مدیریت مراکز رای دهی را در دست دارند و جلو هر گونه دخالت را می گیرند.

مقام های محلی در هرات هشدار می دهند، هر کارمند دولت که تلاش کند در کار کمیسیون های انتخاباتی دخالت کند و یا به نفع یا ضرر نامزدان کار کند؛ مجازات خواهد شد.

برخی از فعالان مدنی نگران دخالت زورمندان و افراد نفوذ در روند انتخابات در هرات هستند و تاکید دارند که در ولسوالی ها و مناطق دوردست احتمال نفوذ در این روند بیشتر است.

دخالت زورمندان و افراد با نفوذ محلی در ولسوالی ها در انتخابات های گذشته همواره انتقاد برانگیز بوده است. گفته می شود که صندوق های رای دهی بدون حضور کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران، از سوی این زورمندان پر می شدند. اما حالا مسوولان می گویند، آن زمان گذشته و دیگر به هیچ کسی اجازه چنین کاری داده نمی شود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb