از مجموع یک هزار و ۱۸۸ مرکز رای دهی در حوزه غرب کشور، ۵۷۳ مرکز به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی در روز برگزاری انتخابات مسدود خواهند بود.

نزدیک به پنجاه درصد از مرکزهای رای حوزه غرب کشور به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی و حضور طالبان در روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان به روی رای دهنده گان مسدود هستند. در ولایت هرات از ۴۶۲ مرکز رای دهی، ۱۴۷ مرکز مسدود هستند.

در ولایت فراه از ۲۲۴ مرکز رای دهی، ۱۷۷ مرکز بسته اند. در ولایت بادغیس ۲۱۲ مرکز رای دهی وجود دارند که ۱۴۰ مرکز در روز انتخابات بسته می مانند. در ولایت غور نیز از مجموع ۲۹۰ مرکز رای دهی، ۱۴۰ مرکز آن در روز انتخابات به روی رای دهندگان مسدود هستند.

در همین حال در ولسوالی های پشت کوه و زیرکوه ولایت هرات انتخابات مجلس نماینده گان برگزار نمی شود. احمد شاه قانونی رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می گوید در این ولسوالی ها هیچ کسی برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده اند و به همین دلیل صندوق رای گذاشته نمی شود.

اما مقام های محلی در هرات می گویند، باشنده های ولسوالی های پشت کوه و زیرکوه در مراکز رای دهی ولسوالی شیندند ثبت نام کرده اند و برای رای دهی به این ولسوالی خواهند آمد.

فراهم نشدن زمینه اشتراک گسترده مردم حوزه غرب کشور در انتخابات مجلس نماینده گان نگران کننده خوانده می شود. آگاهان امور و فعالان مدنی با انتقاد از عملکرد حکومت می گویند، عدم اشتراک یکسان شهروندان در روند انتخابات، بی عدالتی است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb