مسوولان در فرماندهی پولیس نیمروز از کشف و ضبط بیش از سه تن مواد مخدر در این ولایت خبر میدهند. این مواد در شهر زرنج این ولایت به آتش کشیده شد. سمنوال عبدالرقیب مبارز فرمانده پولیس این ولایت میگوید این مواد شامل   ۴۲۸ کیلو گرام مواد مخدر نوع هیروهین، ۲۱۵۲ کیلو گرام نوع تریاک، ۸۲ کیلو گرام چرس، ۱۸۹ کیلو گرام مواد کیمیاوی مایع، ۱۶۵ کیلو گرام مواد کیمیاوی جامد، ۱۰ لیتر مشروبات الکلی و ۲۵۰ کیلو گرام خمیر کشمش می باشد که در طی سال جاری کشف و به دست آمده است.

در پیوند به این انتقال این مواد ۹۳ تن بازداشت و ۱۸ عراده موتر مختلف النوع نیز از سوی پولیس ضبط شده است. آنگونه که مسوولان امنیتی در این ولایت میگویند با قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به گونه جدی برخورد خواهند کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb