روند انتقال مواد انتخاباتی از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در شهرهرات به ولسوالی های این ولایت آغاز شده است. احمد شاه قانونی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید به جز چهار ولسوالی، مواد انتخاباتی به سایر ولسوالی ها از طریق زمین انتقال شده است.

مسوولان محلی در هرات می گویند، هیچ تهدید امنیتی در برابر انتقال مواد انتخاباتی وجود ندارد و نیروی کافی امنیتی در انتقال این مواد سهم گرفته اند. به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات مواد انتخاباتی به ولسوالی های فارسی، چشت، گلران و اوبه این ولایت به دلیل تهدیدهای امنیتی در مسیر راه، از طریق چرخ بال های ارتش ملی انتقال داده می شوند.

فعالان مدنی در هرات به این باور هستند که مواد انتخاباتی باید زیر نظارت جدی نیروهای امنیتی قرار داشته باشند تا مورد دستبرد افراد زورمند و مخالفان مسلح دولت قرار نگیرند.

قرار است تا روز چهارشنبه مواد انتخاباتی به تمام مراکز رای دهی در ولسوالی های هرات انتقال داده شوند. مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می گویند، قرار است این مواد به مراکز رای دهی در شهر هرات، یک روز پیشتر از روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان منتقل شوند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb