خشک سالی طی سال روان چرخه تولید غله جات للمی را در غرب کشور نابود ساخته است، همزمان با یابود از روز جهانی غذا مسولان اداره زراعت هرات با ابراز نگرانی میگویند:عدم بارش برف و باران طی سال روان قسمت اعظم کشت های للمی در هرات را نابوده کرده است. بشیر احمد احمدی معاون ریاست زراعت هرات میگوید میلیون ها افغانی بر کشاورزان خساره وارد شده است.

بر علاوه عدم کشت گندم و سایر قله جات در غرب کشور، خشکسالی ده ها راس دام را به ویژه در ولایت بادغیس تلف ساخته است، کارشناسان کشاورزی میگویند: عدم بارندگی چرخه غذایی را رو به نابودی سوق میدهد، به گفته این کارشناسان بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت کشور، ولایت های غور، فراه، بادغیس و هرات به تناسب سال گذشته تولیدات گندم شان افت داشته است.

در این میان باشندگان هرات خشکسالی را تهدید جدی در برابر زندگی شهروندان عنوان نموده و تاکید دارند، دولت مکلف است راه های برنامه های غذایی را برای مردم روی دست داشته باشد.

با این همه، چالش های اقلیمی هرچند امر معمول در سرتاسر جهان است، اما مسوولان حکومت مکلف اند برای مهار بحران ها برای های مدونی را در دستور کار داشته باشند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb