معیار دادن رای نباید آرایش صورت و زیبایی نامزدان باشد. شورای ولایتی هرات با انتقاد از برخی نامزدان بانوی مجلس نمایندگان میگوید: برخی از نامزدان بانو با عکس های مُفشن و چهره های مملو از آرایش قصد فریب دادن مردم را دارند.

از لاک سرخ  ناخون تا آرایش غلیظ عربی توام با شعار خدمت به مردم محتویاتی تصاویر نامزدان بانویی را در هرات تشکیل میدهد که این روزها در در و دیوار شهر و حتی بدنه وسایط نقلیه به چشم میخورد.

به باور اعضای این شورا، این نامزدان با با استفاده از آرایش و بکار گیری از برنامه های دیزان عکس مردم را فریب داده تا رای آنان را برای راهیابی به خانه ملت کسب کنند.

در همین حال هرچند استادان دانشگاه، آرایش و نحوه گرفتن عکس را امر شخصی میدانند اما تاکید دارند، انتخابات پروسه سیاسی است و معیار گزینش نامزدان به عنوان نماینده مردم باید بر مبنای تجربه، دانش و صداقت نامزدان باشد نه ظاهرا زیبا و مسایل قومی.

نسبت به هفده سال گذشته به باور آگاهان امور شعور سیاسی مردم کشور نسبت به انتخابات افزایش یافته است. باشندگان هرات هم از رای دهندگان میخواهند، تا معیار انتخاب شان با توجه به تجربیات گذشته شان دانش و صداقت نامزدان باشد نه تصاویر اغفال کننده.

این در حالیست که به باور فعالین مدنی هرات، در ادوار گذشته برخی از نامزدان با استفاده از تصاویر اغفال کننده، راهی مجلس نمایندگان شدند و به گونه بایسته آن نتوانستند برای حل چالش های مردم موثر باشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb