تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولسوالی ها، سد بزرگی در برابر برگزاری پروسه انتخابات در هرات

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، چهارده روز مانده به برگزاری این پروسه ملی، از عدم برگزرای انتخابات در ولسوالی های تازه تاسیس هرات به شمول، زاول، زیرکوه، پشت کوه، کوه زور و شیندند خبر میدهند، احمد شاه قانونی رییس این کمیسیون تاکید دارد، در این ولسوالی ها هیچ کس برای اشتراک در این روند ثبت نام نکرده است، وی میگوید: سطح تهدیدهای امنیتی در اکثر ولسوالی های هرات شدیدا افزایش یافته و ممکن است سایر ولسوالی های هرات انتخابات برگزار نشود.

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، بیش از پنج صد و پنجاه هزار تن در ولایت هرات شناسنامه های شان را برای اشتراک در انتخابات استیکر چسپانده اند، به گفته این مسوولان، انتخابات در سی صد مرکز راهی دهی در هرات برگزار خواهد شد. اما نامزدان انتخابات مجلس عدم برگزاری انتخابات در ولسوالی های هرات را نقض قانون و سلب حق رای شهروندان میدانند.

در همین حال مسوولان نهاد تیفا در هرات از عدم برپایی انتخابات در ولسوالی های هرات را دلیلی بر ضعف اداره محلی هرات دانسته و از ناحیه سخت نگران  اند.

این در حالیست که مسوولان امنیتی هرات با اجرای مانور نظامی در سطح شهر طی روزهای اخیر از آمادگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شهروندان و پروسه انتخابات خبر داده بودند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb