در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی غوریان هرات؛چهار طالب تفنگدار کشته شده و یک تن دیگر بازداشت شده است.

فرمانده پولیس هرات برای رهبری عملیات نیروهای امنیتی در برابر طالبان راهی ولسوالی غوریان شده است؛طالبان روز شنبه راه والسوالی غوریان به هرات را بستند و یک موتر بس مسافربری را با راننده آن با خود بردند. او میگوید درگیری میان طالبان نیروهای امنیتی چند ساعت به درازا میکشد و در نهایت؛پس از کشته شدن چهار طالب و بازداشت یک نفر آنها؛یک موتر تانکر تیل و موتر بس مسافر بری از طالبان پس گرفته میشود و راننده آن آزاد میشود.

در جریان روز های اخیر طالبان تحرکات شانرا افزون بر ولسوالی غوریان؛در برخی ولسوالی های دیگر هرات افزایش دادند.روز شنبه راه ولسوالی غوریان را برای مدتی بستند در پی گلوله باری آنها یک غیر نظامی کشته شد و دو نفر دیگر زخم برداشت.همین مسله باعث شد؛کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات نسبت به وضعیت امنیتی ولسوالی ها ابراز نگرانی کند.

آگاهان مسایل سیاسی نیز باور دارند؛تا زمانیکه پناه گاه های هراس افگنان از سوی نظامیان افغانستان ریشه کن نشود؛آنها با بر مراکز ولسوالی ها حملات تهاجمی انجام میدهند و حتی راه های مواصلاتی را بر روی رفت و آمد مردم مسدود میکنند.

فرمانده پولیس هرات در یک گفتگو با اریانانیوز میگوید؛در این عملیات نیروهای امنیتی؛روستا های بزکش،کشمیران و گنک ولسوالی غوریان از وجود طالبان پاکسازی شده و یک قرار گاه به همراه دو سنگر ملا حلیم ولسوالی نام نهاد طالبان در ولسوالی غوریان،و قرار گاه ملا عبدالرحیم یکی از سرگروهان طالبان منهدم شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb