خبری تکان دهند و نادر  هرات

بر بنیاد گزارش های اداره محلی هرات در کمتر از یک ماه گذشته اضافه تر از هفتاد کودک نظر به دلایل گوناگون از سوی بیجاشدگان ساکن در کمپ شیدایی در شمال شرق شهر هرات به فروش رسیده اند. مونسه حسن زاده معاون ولایت هرات با بیان این مطلب میگوید: قرار است طی هفته جاری درپیوند به رسیدگی به این موضوع جلسه فوق العاده با مسوولین محلی برگزار شود.

صدها خانواده بیجاشده از ولایت های حوزه غرب کشور در ساحه کمپ شیدایی از چند سال بدین سو زندگی میکنند که اکثر آنان از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند، شورای ولایتی هرات تاکید دارد فروش کودکان خلاف موانین حقوق بشری است و مسوولان محلی هرات باید بزودی به این موضوع رسیدگی کنند.

این در حالیست که شواری ولایتی، فعالین مدنی و حتی مسوولان امنیتی در هرات بارها، بیجاشدگان داخلی ساکن در کمپ شیدایی را عامل ترورها و افزایش ناامنی ها در این ولایت خوانده بودند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb