مردان تفنگدار بامداد روز شنبه،مسافران یک موتر بس مسافربری را پایین کرده و بر یک موتر دیگر گلوله باری کرده اند.

فرماندهی پولیس هرات با تایید این رویداد میگوید؛عامل این قضیه طالبان نبوده و دزدان تفنگدار یک موتر بس مسافربری را در توقف داده اند؛مردان تفنگدار پس از پایین کردن سرنشینان موتر بس؛موتر را به منطقه نا معلومی انتقال داده اند. مقام ها در فرماندهی پولیس هرات تایید میکنند که در پی گلوله باری مردان تفنگدار بر یک موتر شخصی؛یک مرد کشته شده و یک زن و یک کودک از نزدیکان وی زخم برداشته اند.زخمیان این رویداد در بیمارستان هرات زیر درمان هستند.

مسوولان کمیته امنینی شورای ولایتی هرات؛وضعیت امنیتی ولسوالی و راه های ارتباطی ولسوالی ها با مرکز هرات را نگران کننده دانسته؛و تاکید دارند تحرکات طالبان در مسیر راه ها افزایش یافته و نظامیان افغانستان برای سرکوب طالبان باید از حالت دفاعی خارج شوند.

هرچند نگرانی در مورد وضعیت بد امنیتی برخی ولسوالی های هرات در این اواخر افزایش یافته است؛اما تا کنون توقف موتر های مسافربری و پایین کردن مسافران در مسیر راه در هرات کم پیشینه بوده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb