هم زمان با آغاز مبارزات انتخاباتی، برخی نامزدان انتخابات پارلمانی در ولایت هرات نگران ناامنی ها و فعالیت های طالبان در شماری از ولسوالی های این ولایت هستند. این نامزدان می گویند، به دلیل ناامنی ها به این ولسوالی ها رفته نمی توانند و کمپاین های انتخاباتی نیز برگزار نخواهد شد.

برخی از آگاهان امور تهدیدها در برابر پروسه انتخابات در ولسوالی های هرات را نگران کننده می خوانند و تاکید دارند که ادارات امنیتی مکلف به تامین امنیت پروسه انتخابات در تمام مناطق این ولایت هستند.

اما مقام های محلی در هرات از تامین امنیت پروسه انتخابات در این ولایت اطمینان می دهند. به گفته ای محمد آصف رحیمی والی هرات، فقط در برخی از ولسوالی های این ولایت تحرکات مخالفان مسلح وجود دارد و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا این ناامنی ها را نیز از میان بردارند.

برخی از ولسوالی های هرات مانند اوبه و پشتون زرغون در هفته های شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت بوده اند. در سال های پیش این ولسوالی ها نسبتا امن بودند. برخی از آگاهان امور هشدار می دهند که ناامنی ها و عدم حضور نامزدان در ولسوالی ها، همگانی بودن انتخابات پارلمانی را زیر پرسش می برد.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb