هزاران تن از باشنده های هرات در یک گردهمایی حمایت شان را از پروسه انتخابات اعلام کردند. آنان خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن هستند. این شهروندان که از شهر و ولسوالی های هرات گردهم آمده بودند، برگزاری انتخابات فراگیر را یگانه راه بیرون رفت از مشکلات کنونی در کشور می خوانند. آنان از حکومت می خواهند جلو گروه هایی که تلاش دارند در این پروسه دیموکراتیک دخالت کنند را بگیرد.

صدها تن از بانوان نیز در این گردهمایی حضور یافته اند. شمار زیادی از باشنده های ولسوالی های هرات نیز در این گردهمایی حضور یافته اند.

این شهروندان خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن هستند‌ و مخالفت ها با برگزاری انتخابات در افغانستان را محکوم می کنند.

این گردهمایی زیرتدابیر شدید امنیتی برگزار شد. صدها تن از نیروهای امنیتی در محل مستقر شدند و جاده های منتهی به ساختمان ولایت هرات، محل برگزاری گردهمایی را به روی رفت و آمد مسدود کردند. شماری از این بانوان می گویند، پروسه انتخابات در کشور نباید سیاسی شود.

این گردهمایی به حمایت از پروسه انتخابات در ولایت هرات در حالی برگزار شده است که دوهفته پیش، مخالفان برگزاری انتخابات پارلمانی، با مسدود کردن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، خواهان اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی شدند. آنان حکومت را به مهندسی این انتخابات متهم کردند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb