بیماری تب خون دهنده در هرات، به گذشت هر روز انتشار آن جدی تر میشود

بر بنیاد آمارهای اداره صحت عامه هرات، بیماری تب کانگو به تناسب سال گذشته سی درصد افزایش یافته است، آنگونه که حکیم تمنا رییس صحت عامه هرات میگوید: در جریان سال روان بیش از ۱۴۰ واقعه مثبت تب خون دهند در هرات به ثبت رسیده که هفده تن از این بیماران جان های شان را از دست داده اند.

اما چرا مسوولان در قسمت پیش گیری از این بیماری کشنده موفق نبوده اند، رییس صحت عامه میگوید: اداره های شهرداری، زراعت و پزشکان حیوانی مسوولیت شان را به گونه درست انجام نداده اند، این مسوول محلی همچنان عدم تخصیص بودجه از سوی وزرات صحت عامه را یکی دیگر از چالش های جدی عنوان میکند.

در این میان مسوولان محلی هرات هم از  گسترش دامنه این بیماری ابراز نگرانی نموده و از ایجاد کمیسیونی به هدف مقابله با این بیماری خبر میدهند.

به باور پزشکان سرچشمه بیماری تب خون دهند در کشتارگاه های غیر معیاری هرات است که در سال های اخیر مسوولان محلی موفق به برچیدن این کشتارگاه ها نشده اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb