ولایت های غربی افغانستان صحنه ای نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح!

از یک ماه به این طرف، ولایت های هرات، فراه، بادغیس و غور شاهد درگیری های خونین میان نظامیان و مخالفان مسلح دولت بوده اند. در جریان ماه سنبله، ۸۱ تن از نیروهای افغان در جریان حملات طالبان جان باختند و ۴۵ تن دیگر زخم برداشته اند.

بیشتر این تلفات بر نظامیان افغان، در ولایت های فراه و بادغیس وارد شده است.

آنچه تغییر جغرافیای جنگ و تمرکز طالبان بر ولایت های حوزه غرب کشور خوانده می شود، نگرانی هایی را به همراه داشته است.

دسترسی طالبان در هرات به سلاح های پیشرفته از جمله سلاح هایی با توانایی دید در شب نیروهای امنیتی را در میدان های نبرد با چالش روبه رو ساخته است. گفته می شود که این سلاح هایی پیشرفته از کشورهای همسایه و منطقه در اختیار گروه طالبان قرار گرفته است.

ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون در هرات، بالابلوک و پشت رود در فراه، بالامرغاب و آبکمری در بادغیس و ساغر در ولایت غور در روزهای اخیر گواه ناآرامی ها بوده اند. نیروهای امنیتی بااینکه در برخی این ولسوالی ها به منظور سرکوب طالبان عملیات های نظامی راه اندازی کردند اما برخی از آگاهان می گویند، این عملیات ها موثر نبوده است.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb