تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری مراسم روز عاشورا در هرات روی دست گرفته شده است؛جنرال امین الله امر خیل فرمانده پولیس هرات میگوید؛در کنار پولیس و نیروهای امنیتی؛نیروهای مردمی نیز در تامین امنیت مراسم عاشورا سهم گرفته اند.بر این اساس مراکز تجمع مردمی در روز عاشورا زیر پوشش گسترده امنیتی قرار گرفته است.

بر اساس طرح ویژه تامین امنیت مراسم عاشورا؛از چند روز پیش مناطقی که در آن مراسم های عزاداری برگزاری میشود؛بشمول مساجد و تکیه خانه ها؛مشخص شده و برای تامین امنیت آن؛نیروهای امنیتی از نهاد های گوناگون موظف شده اند.

در کنار نیروهای امنیتی؛نیروهای تامین امنیت مردمی نیز دست به ماشه ایستاده اند و با نیروهای امنیتی در تامین امنیت مراسم عاشور همکاری میکنند؛این نیروها به سوگواران امام حسین اطمینان میدهند برای تامین امنیت مراسم عاشورا تلاش میکنند.

فرماندهی پولیس هرات با نشر ابلاغیه ای از باشندگان هرات خواسته برای تامین امنیت مراسم سوگواری امام حسین با نیروهای امنیتی همکاری کنند؛در این ابلاغیه آمده است که گشت و گزار موتر های بدون اسناد،شیشه سیاه و موتور سایکل های بیش از یک سر نشین ممنوع است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb