آغاز دوباره تنش میان رییس شورای ولایتی و رییس معارف هرات

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات طی نشست خبری مدعی است که مسوولان محلی هرات به شمول والی هرات توانایی اجرای قوانین و حکم رییس جمهوری کشور را ندارند، وی میگوید: در چند سال گذشته بارها دیده شده است که حکم رئیس جمهوری در هرات عملی نشده است. او میگوید از چندی بدین سو رئیس معارف هرات به عنوان مشاور وزارت معارف تعین شده است اما این حکم تاکنون تطبیق نشده است.

اما رییس معارف هرات، سخنان رییس شورای ولایتی هرات را بی بنیاد خوانده و آقای علیزایی را متهم به باج گیری میکند، عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات بر تداوم کارش در این اداره تاکید نموده و میگوید: آقای علیزایی با تقلب به کرسی شورای ولایتی هرات تکیه زده است.

تنور تنش ها میان معارف و شورای ولایتی هرات در حالی یک بار داغ شده است که چندی پیش، بر اساس تصمیم هیئتی که از سوی حکومت مرکزی به ولایت هرات آمده، تنش به میان آمده میان روسای شورای ولایتی و معارف هرات بر طرف گردید و فیصله بر آن شد تا زمانیکه سران حکم تصمیم نهایی را اتخاذ نکنند هیچ کس حق تظاهرات را نداشته باشد.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb