یکی از چهار معادن بزرگ مس افغانستان در آستانه استخراج!

کار اکتشاف و استخراج این معدن به مدت ۳۳ سال با یک شرکت هندی قرار داد شده است. آنگونه که ضیاالحق پوپل رییس معادن و پترولیم هرات میگوید کارهای ابتدایی برای استخراج این معدن آغاز شده است و قرار است تا سه سال دیگر استخراج آن آغاز گردد.

سرمایه گذاری ابتدایی این معدن بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر خوانده شده است. اما طبق قرار داد فقط شش درصد از درآمد این معدن به دولت افغانستان تعلق میگیرد. با این حال آگاهان امور اقتصادی در هرات استخراج معادن را برای رشد اقتصادی کشورسودمند میدانند؛ اما تاکید میکنند که عدم مدیریت درست این معادن از سوی حکومت،سبب کاهش سرمایه گذاری در بخش معادن شده است.

با این حال فعالین مدنی در هرات نگران گسترش دامنه فساد به قراردادها و استخراج این معادن هستند. این فعالین مدنی میگویند: حکومت مکلف است تا نظارت جدی از این قرارداد داشته باشد و در آمد به دست آمده از این معدن را به گونه درست مدیریت نماید.

معدن مس شیدا میان ولسوالی های ادرسکن و پشتون زرغون در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب شرق شهر هرات موقعیت دارد. وزارت معادن و پترولیم کشور میگوید مس موجود در این معدن پنج میلیون تن تخمین زده شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb