در روزهای اخیر بانکنوت های جعلی وارد بازار هرات شده و روند داد وستد در این ولایت را مشکل ساز کرده است. مسوولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می گویند، در کنار بانکنوت های جعلی افغانی، ۵۰ و ۱۰۰ دالری جعلی نیز وارد بازار شده است. به گفته ای  بهاء الدین رحیمی  رییس اتحادیه صرافان هرات، این بانکنوت های جعلی از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود.

وجود پول های جعلی در بازار هرات باعث وارد شدن زیان های مالی به باشنده های این ولایت شده است. مسوولان در شورای ولایتی هرات می گویند، به دلیل مشکل در تشخیص بانکنوت های جعلی، این پول ها به مردم عادی توزیع شده است.

مقام های محلی در هرات می گویند که واردات پول جعلی به این ولایت، کار گروه های مافیایی است. آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید، این گروه ها از این طریق درامد خوبی دارند. به گفته ای او، در جریان سال روان شماری به اتهام توزیع پول جعلی در بازار هرات از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شده اند.

مسوولان محلی در هرات می گویند که برخی گروه ها با وارد کردن پول جعلی به افغانستان، دالر خریداری کرده و به بیرون از کشور می برند. مسوولان سکتور خصوصی در هرات هشدار می دهند که اگر دولت در این زمینه اقدام جدی نکند، بحران جدی اقتصادی به میان خواهد آمد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb