تا یک ماه دیگر روند عملی خط انتقال گاز تاپی در افغانستان اغاز میشود.

مسوولان دفتر تاپی در افغانستان روز یکشنبه با رییس معادن و پطرولیم هرات دیدار کرده اند؛ریاست معادن هرات تاکید دارد؛طرف ترکمنستان به آنها وعده سپرده کار عملی این پروژه تا یکماه دیگر در خاک افغانستان آغاز میشود.

مسوولان دفتر تاپی در افغانستان حاضر نیستند در این مورد با رسانه ها صحبت کنند؛شورای ولایتی هرات پیشرفت کار پروژه تاپی غیر قابل قبول میداند و تاکید دارد؛روند عملی این پروژه مهم منطقه ای تا یکماه دیگر آغاز نخواهد شد.

باشندگان هرات نیز این وعده مسوولان ریاست معادن را با دیده شک مینگرند و باور دارند؛با گذشت هفت ماه از برگزار مراسم آغاز کار عملی تاپی؛تا هنوز هیچ نشانه از آمدن خط لوله گاز به خاک کشور دیده نشده است.

در این میان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید؛ کار سروی پروژه تاپی در این ولایت بگونه عادی در جریان است و بزودی خط لوله گاز تاپی وارد کشور میشود.

مسوولان ریاست معادن و پطرولیم هرات میگوید تا کنون ۵ هزار کارگر در ۵ ولایت کشور که خط انتقال گاز تاپی از آن میگذرد استخدام شده و در هرات نیز یکهزار کارگر در این پروژه سرگرم کار شده اند. با این همه تا کنون خط انتقال گاز تاپی وارد خاک افغانستان نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb