منع توزیع دالر در بازار هرات نگرانی جدی تجار و سرمایه گذاران این ولایت را به همراه داشته است. به دنبال قاچاق گسترده دالر از طریق هرات به ایران، بانک مرکزی افغانستان از تزریق دالر به بازار این ولایت خودداری کرده است.

شماری از تجار و سرمایه گذاران در ولایت هرات در یک گردهمایی گفتند که دالر فزیکی در بازار وجود ندارد و این مسئله باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این ولایت شده است.

بانک مرکزی حتا از دادن دالر به بانک های خصوصی در هرات نیز خودداری کرده است. مسوولان اتاق تجارت هرات می گویند، این مسئله باعث مشکلات جدی به سکتور خصوصی شده است و آنان نمی توانند به کارهای تجارتی شان ادامه دهند. به گفته ای سعد خطیبی رییس این اتاق به دلیل قاچاق دالر به ایران، بهای هر دالر در این ولایت نسبت به سایر ولایت های افغانستان یک افغانی بیشتر است.

مسوولان اتحادیه صرافان ولایت هرات می گویند که روزانه نزدیک به سه میلیون دالر از این ولایت به طور قانونی و قاچاقی به ایران انتقال داده می شود.

مسوولان محلی در ولایت هرات قاچاق دالر از طریق این ولایت به ایران را می پذیرند اما تاکید می کنند که  برای بررسی این معضل یک هیاتی از کابل به این ولایت آمده است.

خواستیم در این زمینه دیدگاه مسوولان بانک مرکزی در ولایت هرات نیز با خود داشته باشیم اما آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. انتقال و قاچاق دالر از هرات به ایران پس از وضع تحریم های تازه جامعه جهانی بر این کشور افزایش یافته است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb