نگرانی اتحادیه زعفران کاران هرات از واردات قاچاقی زعفران بی کیفیت به این ولایت

اتحادیه زعفران کاران هرات از واردات قاچاقی زعفران و پیاز آن از کشور ایران به این ولایت ابراز نگرانی میکند.  شماری از زعفران کاران هرات به رسم اعتراض به افزایش واردات قاچاقی پیاز زعفران از کشور ایران  به این ولایت گردهمایی را تشکیل داده اند. آنان مدعی اند، پیاز زعفران و قوطی های زعفران بی کیفیت از مرز ولایت نیمروز و بندر اسلام قلعه وارد هرات میشود.

به گفته این زعفران کاران، بهای یک کیلو گرام زعفران از یک صد و بیست هزار افغانی به پنجاه تا شصت هزار افغانی کاهش یافته است، اینان از مسوولان اداره زراعت و اداره محلی هرات خواستار توقف وراد ات زعفران قاچاقی به این ولایت هستند.

در این میان مسوولان  اداره زارعت هرات تایید میکنند، که به گونه قاچاقی پیاز زعفران از کشور ایران به هرات وارد میشود، آنگونه که عبدالصبور رحمانی رییس اداره زراعت هرات میگوید: گزارش هایی وجود دارد که از چندی بدین سو افراد سودجو اقدام به این کار میکنند.

در هرات بیش از پنج هزار  و چهل و یک  هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار دارد و آمار های اداره زارعت هرات نشان میدهد که طی سال روان بیش از هشت و نیم تن زعفران کشاوران هرات از مزراع شان برداشت کرده اند، با توجه به واردات زعفران قاچاقی از کشورهای همسایه به هرات، دیده شود سرنوشت طلای سرخ هرات به کجا خواهد انجامید؟

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb