شماری از زنبورداران در هرات میگویند؛فروش عسل های تقلبی در بازار کسب و کار آنها را با رکود رو به رو کرده است.آصف واصل رییس اتحادیه زنبور داران هرات تاکید دارد؛عسل های تقلبی از کشور های خارجی بگونه پودر وارد شده و پس از بسته بندی با بهای بسیار اندک به فروش میرسد.

مسوولان ریاست زراعت هرات نیز فروش عسل های تقلبی را در بازار تایید میکنند. رییس زراعت هرات تاکید دارد؛ عسل های تقلبی که اصلاحا به عسل های آب جوشی شهرت یافته؛ با یکجا شدن پودر های مخصوص و آب جوش تهیه میشود؛ اما به باور عبدالصبور رحمانی رییس زراعت هرات فروش عسل های تقلبی بر فروش عسل طبیعی تاثیری نداشته است.

حرفه زنبورداری در جریان سالهای پسین در هرات رشد چشمگیری داشته و بسیاری ها در این بخش سرمایه گذاری کرده اند. اما ورود عسل های تقلبی به بازار نگرانی زنبورداران را به همراه داشته است. سال گذشته در هرات هشتاد تن عسل طبیعی به فروش رسید. امسال نیز پیش بینی شده بیش از صد تن عسل طبیعی از زنبورداری هرات برداشت شود.

هم اکنون در هرات ۶۰۰ فارم زنبورداری فعالیت دارد و بر اساس آمار موجود دست کم ۵ هزار کندو عسل طبیعی را تولید میکند. بیشترین میزان عسل درولسوالی های انجیل،گذره،پشتون زرغون،کروخ،اوبه و غوریان تولید میشود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb