قرار است بزودی نخستین محموله اموال تجاری بازرگان های افغانستان از مسیر زمینی راه لاجورد به کشور های اروپایی صادر شود.

مسوولان وزارت تجارت و صنایع کشور میگویند؛ در پی برگزاری نشست مشترک میان مسوولان وزارت خارجه و کشور های مسیر راه لاجورد در نشست اقتصادی “ریکا” قرار است بزودی نخستین محموله اموال صادراتی افغانستان از طریق مسیر زمینی راه لاجورد به کشور های اروپایی صادر شود.

بر این اساس محموله های صادراتی بازگان های کشور با گذشتن از کشور های ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به کشور های اروپایی خواهد رسید. مهدی اکرمی معاون اتحادیه صادر کنندگان هرات آغاز صادرات زمینی به کشور های اروپایی از طریق راه لاجورد برای رشد بازرگانی در حوزه غرب سودمند میداند.

در این میان سعد خطیبی رییس اتاق بازرگانی هرات میگوید؛ سالانه به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون دالر اموال صادراتی از حوزه غرب کشور بگونه مستقیم و غیر مستقیم به کشور های خارجی صادر میشود.

این در حالی است که تا کنون روند صادرات محموله های صادراتی بازرگان های حوزه غرب کشور از طریق مسیر هوایی کارگو به کشور هند آغاز نشده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb