یک جوان در ولایت هرات که متهم بکفر گویی می باشد از سوی پولیس و شورای علمای این ولیت تحت تعقیب قرار دارد.

گفته می شود محمد ولد غلام سخی چند ماه قبل  در خانه خود به مذهب اهل تسنن و اسلام توهین کرد از سوی برادران خانم پدرش مورد لت کوب قرار گرفته است.

یک مقام پولیس در هرات می گوید: محمد طاهری عملا در مقابل چند تن کفر کرده و از این جهت به دستور شورای علمات از چند ماه بدین سو تحت تعقیب ارگان های امنیتی قرا ر دارد.

او گفت هر گاه این جوان از سوی ارگان های امنیتی بازداشت شود به حارنوالی و سپس محاکمه خواهد شد.

بنا به اظهارات وی حکم کفر گویی در افغانستان مساوی به اعدام و یا احبس ابد می باشد.

در عین حال یک تن از اعضای شورای علمای این ولایت میگوید در صورتیکه جلو این جوان گرفته نشود در آینده جوانان دیگر نیز کفر خواهند کرد.

وی افزود : بر اساس آنچه برادران خانم پدر این جوان که در قوماندانی امنیه نیز کار می کنند گفته اند محمد نام کفر کرده است و باید به سزای اعمالش برسد.

طی چند سال گذشته این نخستین بار است که یک جوان متهم به کفر گویی می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb