شهرک صنعتی شماره دو هرات قرار است در حاشیه پروژه سمنت در جنوب این ولایت به مساحت پنج هزار جریب زمین ساخته شود.

محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: از یک سال بدین سو اداره محلی در تلاش ایجاد شهرک صنعتی شماره دو هرات در حاشیه پروژه سمنت است، به گفته والی هرات، این شهرک که پس از اکمال آن هزاران تن را مصروف کار خواهد ساخت به مساحت بیش از پنج هزار جریب زمین ساخته خواهد شد. آقای رحیمی میگوید: برای رفع چالش بنیادی برق این شهرک قرار است سب استیشن برق به ظرفیت تولید پنجاه میگاوات برق اعمار گردد.

با این حال شماری از بازرگانان هرات از این اقدام اداره محلی هرات استقبال نموده و ساخت شهرک صنعتی شماره دو هرات را جهت تبدیل شدن هرات به قطب اقتصادی افغانستان و ایجاد فرصت های شغلی برای هزاران تن موثر میدانند.

در این میان فعالین مدنی هرات هرچند از ایجاد شهرک صنعتی شماره دو ابراز خوش بینی میکنند، اما تاکید دارند والی هرات در گام نخست باید چالش های شهرک صنعتی شماره هرات را برطرف سازد بعدا به فکر ساخت شهرک صنعتی شماره دو شود.

این در حالیست که هم اکنون به دلیل نبود برق و امنیت مناسب در شهرک صنعتی هرات فعالیت چندین کارخانه متوقف گردیده است.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb